บุคคลสำคัญจังหวัดกาญจนบุรี

 

บุคคลสำคัญจังหวัดกาญจนบุรี

1. พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) 

        พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) เกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ จ.ศ. 1224 ตรงกับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2405 ณ บ้านม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุีรีโยมบิดาชื่อ หมื่น อินทร์รักษา (นิ่ม พูลสวัสดิ์) โยมมารดาชื่อ จีบ บิดา มารดาขนานนามว่า “เปลี่ยน” นามสกุล พูลสวัสดิ์ อายุได้ 12 ปี บิดามารดานำไปฝากพระอธิกรณ์เจ้าอาวาส วัดชุกพี้ เพื่อศึกษาหนังสือไทยและขอม

    พระวิสุทธิรังษี ได้ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้และปรนนิบัติพระอาจารย์ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ครั้นมีความรู้อ่าน ออกเขียนได้จึงลาพระอาจารย์มาประกอบอาชีพ

    เมื่อวัยหนุ่มเป็นผู้ที่มีมิตรสหายมากมายเพราะอุปนิสัยใจคอท่านเป็นคนกล้าหาญใจกว้างเป็นที่รำ่ลือไปทั่ว ทำให้โยมบิดากลัวว่าต่อไปจะเสียอนาคต จึงได้ปลอบโยนให้อุปสมบท และทำการอุปสมบทเมื่ออายุได้ 22 ปี โดย มีพระวิสุทธิรังษี (ช้าง) วัดชัยชุมพลชนะสงครามเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิกรณ์วัดชุกพี้เป็นพระกรรมวาจา พระอธิการยอดวัดทุ่งเสมอเป็นพระอนุศาสนาจารย์ ได้นามว่า “อินฺทสโร”

    เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักพระอธิกรณ์ จนครบพรรษา จึงย้ายไปอยู่กับพระครูวิสุทธิรังษี (ช้าง) ณ วัดชัยชุมพลชนะสงคราม เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยต่อ

    จากการที่ท่านเป็นผู้มีน้ำใจกว้างขวาง มีการเสียสละและมีพรรคพวกมาก แม้ได้อุปสมบทแล้วก็ได้่ช่วยภาระ ทางสงฆ์ กิจการใดก็ทำได้สำเร็จลุล่วงจนได้รับการยกย่องจากพระครูวิสุทธิรังษีิ (ช้าง) เจ้าคณะเมืองกาณจนบุรี

    สมณศักดิ์ที่ได้รับ ดังนี้

        พ.ศ. 2431 เป็นพระใบฎีกา

        พ.ศ. 2436 เป็นพระปลัด และเป็นรองเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลฯ

    เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระเจ้าน้องญาเธอได้จัดการศึกษาในมณฑลต่างๆ โดยเฉพาะจ.กาญจนบุรี ซึ่งสังกัดในมณฑลราชบุรี วัดชัยชุมพลฯ เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับการยกย่อง ด้วยพระปลัดเปลี่ยนเป็นผู้จัดสอนพระธรรม ในวัดชัยชุมพลฯ และวัดเทวสังฆาราม

    ต่อมาพระครูวิสุทธิรังษี (ช้าง) มรณภาพ จึงได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูวิสุทธิรังษี เจ้าคณะเมืองกาญจนบุรี เมื่อพ.ศ. 2444

    ในสมัยร.6 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลราชบุรี ได้เสด็จมาเมืองกาญจนบุรี ทราบความเป็นไปว่าคณะสงฆ์ในเมืองกาญจนบุรีเรียบร้อยดี จึงขอพระราชทาน สมณศักดิ์เลื่อนพระครูวิสุทธิรังษีขึ้นเป็นพระราชาคณะในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2458 ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ร.6 ได้ประทานสัญญาบัตรเลื่อนตำแหน่งเป็นพระราชาคณะ มีนามว่า “พระวิสุทธิรังษี ชินศาสนโศภี สังฆปาโมกข์” เจ้าคณะเมืองกาญจนบุรี

    ในปีพ.ศ. 2463 ได้รับพระราชทานพัดตรารัตนาภรณ์ ชั้น 4

    พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน) เป็นผู้ก่อตั้ง”รงเรียนประจำจังหวัด และจัดตั้งโรงเรียนบาลีหลายแห่ง ท่านมีชื่อเสียง ในเรื่องพระเครื่องคุ้มครองในทางขลัง

    ครั้นเมื่อท่านมีอายุได้ 85 ปี ก็อาพาธด้วยโรคชรา จนถึงวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2490 เวลา 9.25 น. ท่่านก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ  

                         http://ta-dekkeng.exteen.com/20090131/entry-3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s