ทิวเขาที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี

ทิวเขาที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปคล้ายคลึงกับทางภาคเหนือ คือ มีทิวเขาสลับกับหุบเขาแคบทิวเขามีทิศทางจากทางเหนือไปใต้ โดยมีทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี

1. ทิวเขาถนนธงชัย เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทางภาคเหนือ คือ จ.เชียงใหม่ผ่านเขตจ.ตากจนถึงกาญจนบุรี ทอดเป็นแนวยาวลงไปจนสุดปลายทิวเขาสิ้นสุดที่ช่องเขาควายในต.ท่ามะขาม เขตอ.เมืองกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำแควน้อย ส่วนหนึ่งของทิวเขานี้อยู่ในเขตอ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นแนวทางแบ่งเขตระหว่างไทยกับพม่า ยอดเขาสูงของทิวเขาถนนธงชัยส่วนที่อยู่ในภาคตะวันตกนี้ คือ เขาใหญ่สูง 1,645 เมตร ในต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกับ ทิวเขาตะนาวศรี ทิวเขาถนนธงชัยเป็นสันปันน้ำแบ่งน้ำลงมา 2 ทาง คือ ในเขตจ.ตากด้านตะวันตกไหลลง แม่น้ำเมย ซึ่งกั้นเขตแดนไทย-พม่า ด้านตะวันออกไหลลงแม่น้ำปิง ส่วนในเขตจ.กาญจนบุรีด้านทิศตะวันตก ไหลลงสู่แม่นำ้แควน้ิอย ด้านตะวันออกไหลลงสู่แม่น้ำแควใหญ่

2. ทิวเขาตะนาวศรีี ทิวเขาตะนาวศรีเริ่มกำเนิดจากเขาใหญ่ ทางตอนเหนือของจ.กาญจนบุรี พาดไปตาม แนวเส้น แบ่งเขตแดนไทย-พม่า วกไปทางใต้ผ่านเขตจ.ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร สุดปลายทาง ทิวเขาที่ถนนเพชรเกษม ตอนชุมพรปากจั่น ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจ.ชุมพรกับระนอง รวม ความยาว 843 กิโลเมตร ทิวเขาตะนาวศรีเป็นสันปันน้ำ ทางตะวันตกน้ำไหลลงแม่น้ำในประเทศพม่า ส่วนตะวันออกน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำภาชี แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี ทิวเขานี้มีช่องเขาที่เป็นทางผ่านได้สะดวก ในสมัยโบราณเคยเป็นเส้นทางค้าและเส้นทางเดินทัพระหว่างไทย- พม่า ได้แก่ ช่องด่านพระเจดีย์สามองค์ เขตอ.สังขละบุรี ช่องบ้องตี้ เขตอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และช่องสันพร้าวหรือช่องสิงขรในอ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s