ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

                                 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
บทสัมภาษณ์
  ประชาคมอาเซียนถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับภูมิภาคนี้ แล้วเราก็เป็นหนึ่งในการก่อตั้ง ถือว่าอาเซียนเป็นองค์กรหนึ่งที่ดูแลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากในขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า มีโครงการทวายโปรเจคเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเรา ซึ่งแท้จริงแล้วทวายโปรเจค อยู่ห่างจากกาญจนบุรี ทางด้านบ้านพุน้ำร้อน เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ห่างจากชายแดนเราไปแค่ ๑๖๐ กิโลเมตรโดยประมาณ แล้วจากชายแดนตรงนั้น วิ่งรถมาที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อีก ๖๐ – ๗๐ กิโลเมตรเท่านั้นเอง ถือเป็นความใกล้มาก และการที่จะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ทวาย จะมีผลโดยตรงต่อประชาคมอาเซียน อย่างแน่นอน เนื่องจากว่าเป็นการเชื่อมต่อของโลกระหว่างอันดามันกับทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นคอริดอร์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะต้องผ่านประเทศไทยเข้าทางกาญจนบุรี ออกไปทางวงแหวนตะวันตก ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และสามารถไปสู่แหลมฉบังได้ ถ้าต้องการจะไปที่ฐานผลิตหรือไปลงเรือตรงนั้นก็ได้ หรืออาจจะออกไปโดยตรงทางด้านกัมพูชา เข้าไปเวียดนาม ไปโฮจิมินก็แล้วแต่ ก็เป็นการขนส่งไปยังท่าเรือน้ำลึกทางด้านโน้นคือทะเลจีนใต้ คอริดอร์ตรงนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ มีผลอย่างยิ่งต่อประชาคมอาเซียนมาก ฉะนั้นกาญจนบุรีจึงเป็นเมืองหน้าด่านอีกครั้งหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะนำพาสิ่งเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จได้ ในเร็ววันนี้คณะรัฐมนตรีจะมีการมาประชุมสัญจรที่กาญจนบุรี ประมาณปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๕ การประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้ ถือได้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อคอริดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องผ่านกาญจนบุรี ประชาคมอาเซียนเองก็จะได้รับประโยชน์มหาศาลตรงนี้ด้วย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s