สภาพภูมิอากาศจังหวัดกาญจนบุรี

 

สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีจะมีสภาพภูมิอากาศตลอดปีอยู่ที่ีอุณหภูมิระหว่าง 25 เซลเซียส ถึง 40 เซลเซียส ในช่วงฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริิ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมเป็น
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมอุณหภูมิเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32 เซลเซียส ถึง 40 เซลเซียส ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน อาจจะมีฝนตกหนักเเละบ้างครั้งฝนตกปะปลายเเต่่เพียงไมกี่ชั่วโมง
สภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น ดังนั้น ดังนั้นในช่วงเดือนเมษายนจะร้อนมาก จังหวัดกาญจนยุรีตั้งอยู่ที่ ลัดติจูด: 14 01N เเละ ลองจิจูด : 099 32E

รายละเอียดสภาพอากาศ

ระดับความสูง : 28 เมตร – ลัดติจูด: 14 01N — ลองจิจูด : 099 32E

ข้อมูลสภาพอากาศเมื่อ 15 — 20 ปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s