ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต
 
กาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน  สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วย ภูเขา ป่าไม้นานาพันธุ์มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ เนื้อที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,176,968 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 7.4 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 2.5 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน
 
จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 129 กิโลเมตรตามเส้นทางสายนครปฐม – บ้านโป่ง – กาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นดังนี้
 
ทิศเหนือ            ติดต่อ จังหวัดตากและอุทัยธานี
ทิศใต้                ติดต่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก     ติดต่อ จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
ทิศตะวันตก       ติดต่อ สหภาพพม่า
Image                   http://missvilitt.blogspot.com/2011/11/blog-post_12.html
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s